Zomrela Zlatica Adameová

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti si povolal k sebe sestru farárku Zlaticu Adameovú, rod. Sokolovú. Narodila sa v Partizánskej Ľupči dňa 8. novembra 1946. Po úspešnom ukončení štúdia na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave bola ordinovaná v rodnej Partizánskej Ľupči, dňa 14.11.1971. Pôsobila ako seniorátna kaplánka v Liptovsko-oravskom a neskôr v Turčianskom senioráte. Ako evanjelická farárka slúžila v cirkevných zboroch Svätoplukovo a Pribylina. V roku 2014, po 44 ročnej vernej kazateľskej a pastorálnej službe v našej cirkvi, odišla na zaslúžený odpočinok.

Sestra farárka tu zanecháva manžela Štefana Adameho, syna Martina, nevestu Janku a vnúčatá Martinka, Žofku a Alžbetku a ostatných blízkych. Celej smútiacej rodina vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť. Prosíme vzkrieseného Spasiteľa, aby tešil svojim evanjeliom všetkých, ktorí na sestru farárku s láskou a vďačnosťou spomínajú.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV:

  • Peter Mihoč, biskup VD
  • Ľubomír Pankuch, dozorca VD

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV:

  • Ján Hroboň, biskup ZD
  • Peter Synak, dozorca ZD

Predsedníctvo ECAV:

  • Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa ECAV 
  • Ivan  Eľko, generálny biskup ECAV

Pohreb zosnulej sestry farárky Zlatice Adameovej bude v sobotu 9. decembra v Partizánskej Ľupči o 13.00 hodine.

Bratislava 5. decembra 2023