Zobrazovala starozmluvných kráľov

Margita Figuli sa narodila na Orave 2. októbra 1909 vo Vyšnom Kubíne. Je známa ako slovenská spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry pre deti a mládež. Študentské časy strávila na Gymnáziu v Dolnom Kubíne, nakoniec ale maturovala na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Následne túžila pokračovať vo vzdelávaní v Prahe (maliarstvo), čo jej však nevyšlo. Niekoľko rokov pracovala ako anglická korešpondentka v Tatra banke v Bratislave a neskôr sa venovala len literárnej činnosti a štúdiu hry na klavír na konzervatóriu. Jej podobizeň nájdete aj v Parku dejateľov hneď vedľa evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne.

Tvorba Margity Figuli je charakteristická románovou a novelovou tvorbou, poznačenou naturizmom. Snáď najznámejšou novelou, ktorá bola aj sfilmovaná, sú Tri gaštanové kone. Do pozornosti dávame román Babylon. Prvý krát bolo toto dielo vydané v roku 1946. Dej je umiestnený do obdobia pádu Chaldejskej ríše (tzv. Novobabylonská ríša). Boj kráľa Bélšaccara a kráľa Kýrosa je prepojený aj s problematikou zápasu o vojenskú, či kňazskú moc. Nechýba ani príbeh lásky, ktorá je pokladaná za najvyššiu ľudskú hodnotu. Nemýlite sa, postavy kráľov nachádzame v Starej zmluve.

Dielo bol vydané viackrát. Dnes ho kúpite vo viacerých antikvariátoch s priemernou cenou 3.-€. Hodnota diela je v skutočnosti oveľa vyššia. Budem rád, ak svoje postrehy či dojmy po prečítaní knihy Babylon napíšete na mailovú adresu: casopislos@gmail.com

Svätopluk Stŕňava