Život LOS

V nedeľu 1. mája 2022 v zborovom dome v Istebnom sa prvýkrát stretli ženy - mamy z Oravy. Vzácnym slovom
VIAC
Na Bielu sobotu, dňa 16. apríla 2022, sa v kultúrnom dome vo Veličnej konalo Stretnutie detí cirkevných zborov Oravy. Témou bolo
VIAC
Aby mohol byť zabezpečený mier, k tomu je potrebné použiť mocné zbrane a mať silného spojenca. Kresťan veľmi dobre vie,
VIAC
Chmáry na oblohe, ťukot na plechových strechách domov. Takto ma privítala v jedno piatkové dopoludnie Partizánska Ľupča. Nebol však dôvod
VIAC
Vo štvrtú pôstnu nedeľu, dňa 27. marca 2022, sa v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konal seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu. Prítomných bolo
VIAC
S vyznaním hriechov a prijímaním svätej Večere Pánovej vstúpili do obdobia pôstu aj kňazi Liptovsko-oravského seniorátu spolu so svojimi rodinami
VIAC
Napriek súčasným obmedzeniam sa farári Liptovsko-oravského seniorátu stretli na pracovnej porade, a to v online priestore (Google Meet). Úvodnou pobožnosťou
VIAC
Srdečne Vás pozývame pozerať tieto duchovné programy z cirkevných zborov nášho seniorátu. Liptovsko-oravský seniorát Piatok 18:00 • Online stretnutie dorastu
VIAC