Život LOS

Tohtoročný seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu v sobotu 25. marca 2023 po troch pandemických rokoch opäť zavítal na Oravu a po
VIAC
Každý rok v 1. pôstnu nedeľu sa duchovní Liptovsko-oravského seniorátu spolu so svojimi blízkymi stretávajú na kňazskej Večeri Pánovej. V
VIAC
V pondelok 9. januára 2023 sa v Zborovom centre v Iľanove konalo seniorátne stretnutie mužov. S úvodnou pobožnosťou vystúpil domáci
VIAC
V auditóriu Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši sa v pondelok 9. januára 2023 konala pracovná porada a
VIAC
Príjemné popoludňajšie počasie nedeľného dňa 16. 10. 2022 nám prialo. Opäť sme sa po dlhšom čase stretli na Seniorátnom stretnutí
VIAC
9. októbra 2022 sa v Liptovskom múzeu v Pribyline opäť uskutočnili evanjelické služby Božie pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme.
VIAC
V Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi sa konalo prvé "tohtoškolskoročné" stretnutie dorastu Liptova. Viedol ho osvedčený rečník Matúš Stáňa a
VIAC
V Liptovskom Mikuláši sa uskutoční vedecká konferencia: Lekári v živote spoločnosti. Od 22.9.- do 25.9.2022 je pripravený bohatý program podujatia
VIAC