Život LOS

Momentálna situácia pandémie korona vírusu spôsobuje, že mnoho ľudí v spoločnosti nemôže využívať služby verejných organizácii a sú odkázaní na
VIAC
Drahí priatelia, bratia a sestry,  na základe Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
VIAC
Stovka mladých ľudí sa 25. 10. 2019 opäť stretla na pravidelnom mesačnom stretnutí dorastu, tentokrát v Liptovskom Ondreji. v Kultúrnom
VIAC
V nedeľu 13. októbra v ružomberskom kostole zazneli tri silné príbehy. Sestra Viola Fronková, autorka knihy „Cirkev v útlaku“, nám postupne predstavila
VIAC
DátumMiesto27. 9. 2019Pribylina25. 10. 2019Liptovský Ondrej29. 11. 2019Liptovský Ján20. 12. 2019Liptovský Mikuláš24. 1. 2020Východná28. 2. 2020Liptovský Hrádok20. 3. 2020Dovalovo24. 4.
VIAC
Každý človek kráča cestou svojho života. Každý z nás sa nachádza na ceste. Na ceste prác, povinností, na ceste radosti a šťastia,
VIAC