Život LOS

Stôl pre 7 miliárd
Liptovský Mikuláš 14. februára 2016 – Uprostred križovatky ciest stojí kostolík vo Vrbici, ktorý privítal účastníkov kňazskej Večere Pánovej v
VIAC
Čosi z bieloruských bremien na nás
Dolný Kubín 17. januára 2016 – V nedeľu 17. 1. 2016 sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín prijali
VIAC
Významní evanjelici Oravy
Dolný Kubín 27. januára 2016 – Dňa 27. januára 2016 bola predstavená širšej verejnosti nová kniha Rodom a srdcom z
VIAC
Konferencia v Dolnom Kubíne
Dolný Kubín 3. januára 2016 – V prvú nedeľu po Novom roku sa popoludní v zborovej miestnosti CZ Dolný Kubín
VIAC