Život LOS

Milí priatelia. Pozývame Vás stať sa DOBROVOĽNÍKOM (pomocníkom) pri príprave Evanjelického dňa (dní), ktorý sa bude konať 22.-23.6.2024 v Ružomberku. 
VIAC
Kniha „Silnejšia ako smrť“ a následné stretnutie na prezentácii tejto knihy s jej autorkou Lidiou Czyż bolo inšpiráciou k návšteve evanjelického cirkevného zboru
VIAC
„Slová duchovných piesní a hudba chcú premieňať naše srdcia. Chcú nás robiť lepšími, Pánu Bohu milšími.“ – povedala konseniorka Liptovsko-oravského
VIAC
V apríli sa stretnutie Liptova konalo v v Kultúrnom dome vo Svätom Kríži. Matúš Stáňa privítal zhruba 150 mladých ľudí
VIAC
15. apríla 2024 sa v auditóriu Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši rozliehal spev celé doobedie. Súťažiaci nám zaspievali
VIAC
V cirkevnom zbore Ružomberok sa konala aprílová schôdza Združenia ev. duchovných LOS a pracovná porada. Začala sa pobožnosťou v ev.
VIAC
Liptovská Kokava v tomto roku, 6. apríla 2024, hostila seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu. Začal slávnostnými službami Božími v miestnom evanjelickom
VIAC
Marcová schôdza Združenia evanjelických duchovných Liptovsko-oravského seniorátu a pracovná porada sa konali v Liptovskom Trnovci. Začala sa v chráme Božom
VIAC
Opäť sa stretol dorast z celého Liptova - tentokrát v Evanjelickom dome vo Východnej. Opäť boli super hry, super hudba
VIAC