Ženy ženám

Príjemné popoludňajšie počasie nedeľného dňa 16. 10. 2022 nám prialo. Opäť sme sa po dlhšom čase stretli na Seniorátnom stretnutí žien LOS, ktoré organizovalo SEŽ v spolupráci so seniorátom. Ďakujeme za milé prijatie v kostole ECAV v Liptovskom Petre, kde nás privítala sestra farárka Erika Pospíšilová a uviedla celé stretnutie a aj našich hostí: Zuzku Vaľovskú, ktorá nám poslúžila slovom, a Aničku Belanji s jej skupinou, ktorá priniesla radosť svojimi piesňami a dala viacero podnetov k premýšľaniu.

Zuzka nás vtiahla do biblických čias a priblížila nám niektoré priateľstvá žien, ktoré sú nepatrným spôsobom – niekedy jednou vetou – v Biblii spomenuté, ale stoja za to, aby sme si ich povšimli a „odkukali“ z nich aj do svojho života. V druhom vstupe sme počúvali netradičnú tému o pôrodoch v Biblii, nad ktorou sa málokedy pozastavíme a rozoberieme ju na drobné.

Dojmy, ale aj otázky zaiste rezonovali v našich srdciach ešte dlho potom, ako sme sa rozišli od prestretých stolov, ktoré pripravili ženy z domáceho cirkevného zboru. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a hlavne Pánu Bohu, ktorý nám skrze počuté a videné dal mnoho požehnania.