ZED LOS v Podturni

Podtureň 9. január 2017 – Prvá novoročná schôdza ZED LOS a pracovná porada sa konala v Kultúrnom dome v Podturni. Úvodnou pobožnosťou stretnutie otvoril konsenior Marián Grega. Prečítal slová zo Zjavenia Jánovho 22, 8 – 9. Zdôraznil nesmiernu nádheru Božieho zjavenia v Pánovi Ježišovi. Pred ňou nám neostáva nič iné, iba sa v úcte skloniť – keď pochopíme, akú biedu nosíme vo svojom živote, ale akú milosť máme v Pánovi Ježišovi.

Stanislav Grega potom v prednáške Uzdravení vyslobodením kriticky predstavil teóriu uzdravenia, ktorá sa v poslednom čase šíri v niektorých skupinách kresťanov. Po prednáške a diskusii nasledovala kázňová prípravka v podaní Daniela Hanka, informácie zo seniorátu a spoločný nácvik piesne na Deň LOS.

Príjemné chvíle spríjemnilo teplo, ktoré ocenili všetci účastníci v porovnaní s mrazivým počasím vonku, a taktiež občerstvenie a príjemná obsluha domácich sestier.

-pt-

Fotogaléria