ZED LOS v Mikuláši

V auditóriu Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši sa v pondelok 9. januára 2023 konala pracovná porada a stretnutie Združenia evanjelických duchovných Liptovsko-oravského seniorátu spoločne s kolegami z Tatranského seniorátu. V úvodnej pobožnosti, ktorú viedol Peter Taját, ev. farár z Liptovského Jána, zazneli nielen zaujímavé informácie o oku a jeho výnimočnosti, ale aj skutočnosť, že oko je bránou duše a čo ním vstupuje do nás, ovplyvňuje náš život aj po stránke duchovnej. Je potrebné na to dbať a dávať si pozor. Účastníkov privítala riaditeľka Evanjelickej spojenej školy PaedDr. Jana Chaloupková. Potom vystúpila s kázňovou prípravkou Vierka Mosná, ev. farárka z Kráľovej Lehoty. Základ kázňovej prípravky bol biblický text z Jána 2, 1-11 o svadbe v Káne Galilejskej. Po informáciách zo seniorátu už nasledovala hlavná téma stretnutia. Pete Lupton z neziskovej organizácie Ne pornu hovoril o nebezpečenstvách závislosti na pornografii. Ponúkol tiež literatúru k tejto problematike.

https://nepornu.cz/