Zborový deň v Dolnom Kubíne

V nedeľu, 1.9.2019 sa konal Zborový deň Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Dolnom Kubíne.

Už v piatok panoval na farskom dvore čulý ruch až do samého večera. Muži stavali stany a nosili stoly a lavice, ženy zasa chystali v kuchyni čo bolo treba na výnimočný deň. V nedeľu už zavčasu ráno rozvoniaval guláš, ktorý sa varil v dvoch obrovských kotloch. Ženy chystali stoly, misky, príbory, koláčiky, či slané pečivo.

Hlavný program začínal službami Božími v kostole. V kázni pán farár Stanček poukázal na ranokresťanskú tradíciu spoločného stolovania Agapé. Vyzval prítomných k aktívnemu budovaniu cirkevného zboru, ku ktorému je potrebné prijať, ale aj priať Božie požehnanie. Už tradične sa žiakom, študentom , pedagógom ale aj všetkým prítomným udeľovali dolnokubínski farári biblické verše na záložkách. Požehnanie na nasledujúci školský rok prijali celé rodiny v počte takmer 200 veriacich. Počas služieb Božích vystúpila mládež a aj deti so svojimi programami. Na záver boli všetci prítomní pozvaní kurátorom pánom Gašparíkom na farský dvor na obed.

Pred kostolom sme si spravili spoločnú fotografiu a odobrali sa na faru. Podával sa výborný guláš s chlebíkom, káva, koláčiky, slané pečivo, korbáčiky, čapovala sa kofola, ale na stoloch nechýbali ani džbány s citrónovo-mätovou vodou.

Programom sprevádzal pán farár Stanček, ktorý nás oboznámil s krátkou históriou Hviezdoslavovho námestia, akí ľudia tu kedysi žili a ako vznikala spolková činnosť evanjelikov v Dolnom Kubíne. Prítomných v rámci programu pri choráloch sprevádzal Rastislav Samuel Stanček. Peknú pieseň zaspievalo spoločenstvo mužov. Nasledovalo samostatné pásmo, ktoré pripravili Jozef Šimek a Roman Klein.

Program bol pripravený aj pre deti. Pozvanie dostali od „známych“ bábkových postavičiek Emy a Jakuba. Upútala mini ZOO rodiny Studeničovej, skákací hrad, rôzne hry v Parku dejateľov a súťaže so záverečnou sladkou odmenou.

Vydarený deň umocnilo aj krásne, slnečné počasie. Okoloidúci námestím sa zastavovali a niektorí nás poctili svojou návštevou. Vďaka patrí Hospodinovi za požehnanie tohto podujatia, ako aj všetkým sponzorom a dobrovoľným pracovníkom.

Anna Kustrová