Zbierka pre Ilok

Prinášame vám oznam o zbierke pre Slovenský evanjelický cirkevný zbor Ilok v Chorvátsku. Prosím Vás, aby ste sa podľa svojich možností do zbierky zapojili.

Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor Ilok sa nachádza na pravom brehu Dunaja, v najvýchodnejšom cípe Chorvátska. Cirkevný zbor má 850 členov. Od r. 1999 pôsobia v ňom manželia Dušan a Božena Sajákovci. Bohoslužobným jazykom je slovenčina. V ňom sa vyučuje aj evanjelické náboženstvo v školách. V roku 2012 sa cirkevný zbor pustil do rekonštrukcie a prístavby kostola.

História

  • 1921 Adam Vereš zborový farár a senior sriemskeho seniorátu, 1928 prvý biskup v Juhoslávii
  • 1921 postavená modlitebňa a veža, 1929 rozhodnutie stavať katedrálny chrám
  • 1931 Adam Vereš náhle zomrel, 1961 stavba malého súčasného chrámu, 1974 stavba veže
  • 1991 spevnenie kostola železobetónovými stĺpmi, 2012 začiatok rekonštrukcie a prístavby

V čom spočíva rekonštrukcia?

Veža – odstránenie starej strechy, o 4m vyššia, 2 staré a 2 nové zvony, nerezový kríž; Strecha – vymeniť krov a strop; Interiér – zväčšenie chóru, predĺženie kostola o apsidu pre oltár, výmena okien, nová krstiteľnica, podlaha, kúrenie, lavice a ich čalúnenie; Prístavba – sakristia, archív, vnútromisijné aktivity, uloženie truhly a pohrebné spievanie, kuchynka, sociálne zariadenie

Financie: Celkové náklady: 305 000€; preinvestované 136 000€; na dokončenie 148 000€; podlahové kúrenie 11 000€, 2 zvony 10 000€.

Podľa dohody každý cirkevný zbor Liptovsko-oravského seniorátu prispeje na rekonštrukciu kostola v Iloku. Túžbou br. farára Dušana Sajáka je, aby 2 nové zvony boli zvonmi nášho seniorátu.

Zbierka bude trvať do konca apríla 2018. Môžeme osloviť aj sponzorov.

Príspevky zasielajte priamo na účet CZ Ilok: IBAN HR82 2340 0091 1101 90331,  SWIFT kód PBZGHR2X Privredna Banka Zagreb d.d. Informáciu o výške zaslaného príspevku (prípadné otázky) pošlite na vladifek@gmail.com. Po skončení zbierky cirkevné zbory budú informované o celkovej výške príspevkov.

Všetkým prispievateľom úprimne ďakujeme.

Ochotného darcu miluje Boh. (2K 9,7)