Zápis do EMŠ Magdalénka

Evanjelická materská škola, Komenského 3938, 031 01 Liptovský Mikuláš srdečne pozýva rodičov s deťmi na Zápis do materskej školy pre školský rok 2024/2025. Zápis sa uskutoční 2. mája 2024 od 12:00 do 16:30.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť (nachádza sa na stránke https://magdalenka.ecavlos.sk/zapis-2/).

Prednostne sa prijímajú:

 • Deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku
 • Deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Všetky podmienky prijatia dieťaťa do našej MŠ sú uvedené na webstránke školy.

Čo naša MŠ ponúka?

 • Odbornú výchovno-vzdelávaciu činnosť v modernom prostredí
 • Kvalitnú prípravu detí na vstup do 1. ročníka
 • Zaujímavé zážitkové aktivity s deťmi
 • Rozvoj kreativity a fantázie detí
 • Hipoterapiu a podporu vzťahu k prírode
 • Výučbu anglického jazyka
 • Biblické vyučovanie
 • Prezentáciu detí na kultúrnych spoločenských podujatiach
 • Vedenie detí k poznávaniu ľudových tradícií a pod.