Z Hlbokého do Mikuláša – pozvánka

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš a Mesto Liptovský Mikuláš pripravili spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.

9:00 Spomienkové Služby Božie, slávnostný kazateľom bude Mgr. Igor Mišina emeritný biskup VD ECAV na Slovensku

16:00 Literárno-hudobné kompozície Piesne na teraz – Hlboké slovo z Hlbokého

Srdečne pozývame.