Významní evanjelici Oravy

Dolný Kubín 27. januára 2016 – Dňa 27. januára 2016 bola predstavená širšej verejnosti nová kniha Rodom a srdcom z Oravy 2. Publikáciu vydalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, v ktorej predstavuje aj evanjelické osobnosti – L. Brucka, B. Demiana, A. Halašu, J. Janošku, J. Tranovského a C. Zocha.

Práve poslednej osobnosti sa podrobnejšie venoval zborový farár CZ Dolný Kubín Mgr. Rastislav Stanček. Poskytol nové poznatky, ktorými obohatil v prednáškach viaceré podujatia, napr.: http://oravskakniznica.sk/konferencia-ludovit-stur-a-orava…/ a spomienkové služby Božie v Jasenovej, kde Ctiboh Zoch pôsobil ako evanjelický a. v. farár. Ctiboh Zoch patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti polovice 19. storočia na Orave a svojím dielom presiahol daný región. Neúnavnou činnosťou významne prispel na poli cirkvi, slovenského jazyka a pedagogiky.

Ivana Dubovská