Výročie posvätenia chrámu v Liptovskej Sielnici

Srdečne Vás pozývame na slávnostné služby Božie pri príležitosti 25. výročia Pamiatky posvätenia evanjelického chrámu Božieho v Liptovskej Sielnici. Služby Božie sa uskutočnia v evanjelickom kostole v Liptovskej Sielnici v nedeľu 13. 8. 2017 o 10. hod. Slávnostnou kazateľkou bude sestra seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková.