Vrbický zvon

19. novembra 2023 (nedeľa)
17:00 Evanjelický kostol Zbierka vo Vrbici

Mesto Liptovský Mikuláš a Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš Vás pozývajú na podujatie Vrbický zvon. Slávnostný hudobno-literárny program venovaný 100. výročiu spojenia Vrbice s mestom Liptovský Mikuláš. Vzácnou súčasťou bude po dlhom čase znovurozozvučanie troch vrbických zvonov v kostole Zbierka.

Účinkujú:
Laeto Animo, Komorný ženský zbor
Metod Rakár, organ
Peter Vítek, vedúci pracoviska Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Liptovský Mikuláš
Zuzana Klotáková