Veľkonočný poklad

Na Bielu sobotu, dňa 16. apríla 2022, sa v kultúrnom dome vo Veličnej konalo Stretnutie detí cirkevných zborov Oravy. Témou bolo hľadanie veľkonočného pokladu. Stretnutia sa zúčastnilo 115 detí. Deti sa zapojili do veľkej hry i tvorivých dielní. Veríme, že sám Pán Boh požehná počuté slovo o ukrižovanom a vzkriesenom Božom Synovi.