Večera Pánova – pozvanie

Na začiatku pôstneho obdobia Vás s láskou pozývame k spoločnému stolu Večere Pánovej, ktorá sa so spoveďou uskutoční v artikulárnom chráme Božom v Leštinách v 1. pôstnu nedeľu dňa 18. februára 2018 o 16. hod.

Po prijatí odpustenia a duchovného pokrmu v chráme Božom chceme spoločne zotrvať aj v rozhovoroch pri posedení, ktoré pripraví domáci cirkevný zbor. Preto Vás prosíme, aby ste do štvrtku 15. februára 2018 na seniorskom úrade potvrdili svoju účasť a v ofere pamätali na potreby cirkevného zboru.

Tešíme sa na stretnutie so všetkými Vami v nádeji, že sa stretneme v hojnom počte, aby sme sa posilnili vo viere v nášho drahého Pána, ktorý si nás zamiloval až po smrť, a Jeho láskou utužíme aj naše spoločenstvo.

So želaním Božieho požehnania a spozdravom

Katarína Hudáková, ev. a. v. farárka – seniorka