Tvorba a vedenie tímu

V Jasenovej sa dňa 17. apríla v rámci pracovnej porady a schôdze Združenia ev. duchovných LOS konalo vzdelávanie Tvorba a vedenie tímu pre ordinovaných pracovníkov Liptovsko-oravského seniorátu (LOS). Vzdelávanie si objednal LOS v EMC ECAV a koná sa s finančnou podporou Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve.