Turistický výlet Liptovsko-oravského seniorátu

Miesto stretnutia: Parkovisko Bobrovecká vápenica
Potrebné je prísť autami – Z Liptovského Mikuláša sa vydáte k Liptovskej Ondrášovej, tam odbočíte na Bobrovec, ten prejdete (Jalovec obídete) až na Parkovisko Bobrovecká Vápenica – tam sa stretneme.

Dátum: 14.9.2019

Čas: 9.00

Trasa: Bobrovecká dolina
1. Parkovisko – Tokariny (cca 45 min.)
2. Tokariny – Babky (cca 50 min.)
Prestávka s témou
3. Babky – Sedlo Predúvratie (cca 30 min.)
4. Predúvratie – Chata na Červenici (cca 30 min.)
5. Chata na Červenici – Parkovisko (1 hod.)
Predpokladaný návrat na parkovisko 15.00

Túra je stredne náročná. Najvyšší bod: 1566 m n .m. Potrebná celodenná strava a pitný režim. Zdravotný dozor zabezpečený.

Kontaktná osoba: Marián Bochnička, ev. a. v. farár – 0905 272 023, Ján Gallo, ev. a. v. farár – 0918 828 354