To najlepšie alebo nič

Najstarší výrobca automobilov na svete, spoločnosť Mercedes-Benz, mala dosť času na to, aby zistila, že jej reklamné heslo je skutočne múdre: „To najlepšie alebo nič.“ Túto múdrosť však už dávno pred ňou dal Pán Boh poznať Mojžišovi, keď jeho ústami ponúkol Izraelcom dve cesty: cestu s Pánom Bohom a cestu bez Neho. Cestu života a cestu smrti. Týmito slovami sa na stretnutí dorastu Liptova prihovoril Matúš Stáňa. Stretnutie sa konalo v Kultúrnom dome v Pribyline. Tak ako každý posledný piatok v mesiaci počas školského roka, aj teraz sa tu stretli dorasty evanjelických cirkevných zborov Liptova k Božiemu slovu, hrám, piesňam.

Dorastenci z cirkevného zboru rozdelili všetkých do skupín jednoduchým spôsobom – každý dostal pri príchode na ruku náramok z obrázkom. Podľa neho si potom našiel svoju skupinu. Tieto skupiny potom mali v hre za úlohu splniť niekoľko úloh, napr. zozbierať podpisy aspoň šiestich farárov, vypočítať dvadsať príkladov a pod. Potom sa dvadsaťjeden dorastencov z Pribyliny posadilo na pódium a zaspievalo niekoľko piesní. Potom už Matúš Stáňa uviedol tému otázkami, ako napr. ktorá reklama je najobľúbenejšia. Po téme sa všetci opäť vrátili do skupiniek a v nich sa ešte rozprávali nielen o reklamách, ale aj o tom najlepšom. Po tom všetkom prišla obľúbená bodka na záver: chutné občerstvenie pripravenému pribylinskými evanjelikmi.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré bude 25. októbra v Liptovskom Ondreji.