Televízne služby Božie z Hýb

Milí bratia a milé sestry,

keďže v našom cirkevnom zbore mnohé rodiny ochoreli, chceme vás poprosiť, aby ste počas vašich dnešných SB oznámili, že budeme veľmi vďační, ak aj vaši cirkevníci prídu na priamy prenos SB, na ktorý ich aj vás srdečne pozývame.

Pašiové Služby Božie na Veľký piatok budú vysielané v priamom prenose z Evanjelického chrámu Božieho v Hybiach 15.4.2022 o 10:00 na RTVS 1. Prosíme vás, aby ste do chrámu prišli najneskôr o 9:50.

Tešíme sa na spoločné stretnutie pod Kristovým krížom.