Online schôdza ZED LOS

Zverejnený Publikované v: ZED, Život LOS

Napriek súčasným obmedzeniam sa farári Liptovsko-oravského seniorátu stretli na pracovnej porade, a to v online priestore (Google Meet). Úvodnou pobožnosťou poslúžila sestra farárka Lýdia Kordošová. S prednáškou „Môže ma služba až príliš pohlcovať?“ vystúpil Ing. Pavel Raus, M. A. Clin. Psy, M. A. Theol. Zazneli aj aktuálne informácie.

Schôdza ZED LOS a pracovná porada 11. 11. 2019

Zverejnený Publikované v: ZED

Milí bratia a milé sestry, pozývame Vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 11. novembra 2019 o 8,30 hod. vo Východnej. Stretnutie začne pobožnosťou v kostole, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania. Predbežný program 8,30 Ranná pobožnosť: Mgr. Vladimír Pavlík9,15 Prestávka na občerstvenie9,30 Kázňová prípravka: Mgr. Ľubomír Kordoš10,00 Správy […]

Karoline Fust na schôdzi Združenia evanjelických duchovných vo Važci

Misia na Níle – pomoc predčasne narodeným aj starcom

Zverejnený Publikované v: ZED, Život LOS

V súčasnej dobe môžete na sociálnych sieťach získať desiatky priateľov a mnohí ľudia súťažia o to, kto ich má viac. Občas však stačí mať len pár priateľov, ale skutočných, blízkych a najmä takých, ktorí vedia, kde nájsť pomoc. V známom biblickom príbehu čítame iba o štyroch priateľoch, ktorí svojho porazeného kamaráta doniesli pred Pána Ježiša, […]

Schôdza ZED LOS 14. 10. 2019

Zverejnený Publikované v: ZED

Milí bratia a milé sestry, pozývame vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 14. októbra 2019 o 8,30 hod. vo Veličnej. Stretnutie začne pobožnosťou v kostole, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania. Predbežný program: 8:30 Ranná pobožnosť Mgr. Erika Pospíšilová 9:15 Prestávka na občerstvenie 9:30 Prednáška a diskusia Mgr. […]

Schôdza ZED LOS a pracovná porada

Zverejnený Publikované v: ZED

Milí bratia a milé sestry, pozývame Vás na spoločné stretnutie duchovných LOS, ktoré sa uskutoční v pondelok 9. septembra 2019 o 8,30 hod. vo Važci. Stretnutie začne v kostole Večerou Pánovou so spoveďou, po pobožnosti sa presunieme na miesto rokovania. Predbežný program: 8,30 Večera Pánova so spoveďou Mgr. Viktor Sabo9,15 Prestávka na občerstvenie9,30 Prednáška a […]

Zasadnutia ZED LOS a pracovné porady 2019/2020

Zverejnený Publikované v: ZED

BOH HĽADÁ…… ľudí orientujúcich sa podľa zasľúbení, nie podľa skúseností… ľudí hľadiacich dopredu, nie porovnávajúcich.… modliacich sa, nie aktivistov. Miesto Pobožnosť Kázňová prípravka 9. september 2019 Važec Sabo Viktor Ďuranová Janka 14. október 2019 Veličná Pospíšilová Erika Činčurák Mario 11. november 2019 Východná Pavlík Vladimír Kordoš Ľubomír 9. december 2019 Závažná Poruba Paciga Ján Šípka […]

Kňazi potrebujú dobré spoločenstvo, vzdelávanie a vzťahy

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Malenovice 20. – 22. marca 2017 – O to sa usilovali aj na spoločnej teologickej konferencii v susednej Českej republike, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 22. marca 2017 v Malenoviciach pod Lysou horou. Na konferencii sa stretli zástupcovia Sliezskej evanjelickej a. v. cirkvi, Evanjelickej a. v. cirkvi v Čechách, Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Českej republike, […]

ZED LOS v Podturni

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Podtureň 9. január 2017 – Prvá novoročná schôdza ZED LOS a pracovná porada sa konala v Kultúrnom dome v Podturni. Úvodnou pobožnosťou stretnutie otvoril konsenior Marián Grega. Prečítal slová zo Zjavenia Jánovho 22, 8 – 9. Zdôraznil nesmiernu nádheru Božieho zjavenia v Pánovi Ježišovi. Pred ňou nám neostáva nič iné, iba sa v úcte skloniť – […]

O Sáre

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 14. november 2016 – Tak ako každý mesiac druhý pondelok, stretli sa ordinovaní bratia a sestry 14. novembra. Tento krát v chráme Božom v Dolnom Kubíne. Na začiatku ich privítala sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková, ktorá stretnutie začala zamyslením nad Božím slovom. Po presunutí do Gäceľu pokračovali biblickou prednáškou sestry farárky Mgr. Zuzany Vaľovskej. […]