Prosba o pomoc

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Milí bratia a sestry, milí priatelia! V našom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kráľova Lehota vo filiálke Vyšná Boca postupne v etapách uskutočňujeme generálnu opravu evanjelického kostola – národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2012 bola vykonaná obnova kostolnej veže, a to formou vytvorenia jej repliky. Veža bola pokrytá medeným plechom. V roku 2013 boli opravené […]