Seniorátne stretnutie mužov

Posted Posted in Pozvánky a oznamy

Dňa 30. septembra 2019 so začiatkom o 18:00 hod. sa v Hybiach v zb. miestnosti na evanjelickej fare – seniorskom úrade, uskutoční v poradí tretie tohtoročné spoločné stretnutie mužov Liptovsko-oravského seniorátu. Témou stretnutia je „Väzeň pre Krista“. Naším hosťom bude kpt. Mgr. Ľubomír Kordoš – väzenský duchovný, ktorý bude mať k danej téme slovo. Tešíme […]

Stretnutie mužov LOS – pozvánka

Posted Posted in Život LOS

Dňa 5. júna 2019 so začiatkom o 18:00 h. sa v Dolnom Kubíne v zborovom dome, uskutoční v poradí druhé tohtoročné spoločné stretnutie mužov Liptovsko – oravského seniorátu. Témou stretnutia je: „ Manžel, otec v rodine.“ Našim hosťom bude domáci brat Jozef Šimek, ktorý sa zhostil aj k danej téme mať slovo. Tešíme sa na stretnutie s vami. Prineste si Biblie a Evanjelický spevník.