Online programy v senioráte

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy, Život LOS

Srdečne Vás pozývame pozerať tieto duchovné programy z cirkevných zborov nášho seniorátu. Liptovsko-oravský seniorát Piatok 18:00 • Online stretnutie dorastu (YouTube Liptovsko-oravský seniorát, YouTube ECAV Hybe) Dolný Kubín Nedeľa 10:00 • Detská besiedka (YouTube besiedka kubin)Nedeľa • Kázeň (FB Evanjelický Kubín)Nedeľa • Biblický príhovor (YouTube Evanjelická Horná Orava)Streda 18:00   • Online biblická hodina pre mužov – […]