Seniorátne stretnutie mužov

Zverejnený Publikované v: Život LOS

V senioráte budeme mať opäť spoločné stretnutie mužov podľa plánu VMV LOS na rok 2020. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 21. septembra 2020 o 18.00 hod. v Ev. kostole v CZ ECAV Pribylina. Bohatstvo liturgických prvkov služieb BožíchMgr. Vladimír FERENČÍK. Samozrejme, že dodržiavame všetky pravidlá, a nariadenia vlády SR s COVID – 19! Stretnutie mužov sa bude vykonávať s rúškami. Pred vstupom do […]

To najlepšie alebo nič

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Najstarší výrobca automobilov na svete, spoločnosť Mercedes-Benz, mala dosť času na to, aby zistila, že jej reklamné heslo je skutočne múdre: „To najlepšie alebo nič.“ Túto múdrosť však už dávno pred ňou dal Pán Boh poznať Mojžišovi, keď jeho ústami ponúkol Izraelcom dve cesty: cestu s Pánom Bohom a cestu bez Neho. Cestu života a […]