Pohrebná rozlúčka s Ľudmilou Hudákovou

Zverejnený Publikované v: Život LOS

S hlbokým zármutkom, odovzdaní do vôle Božej, oznamujeme, že dňa 24. júla 2017 po dlhom a ťažkom utrpení nás opustila v 87. roku života naša drahá manželka, matka, stará matka, sestra Mgr. Ľudmila Hudáková, rod. Mazáková, evanjelická a. v. farárka. V nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčime sa s našou drahou zosnulou v sobotu dňa 29. júla […]

Opustil nás brat farár Pavel Plachtinský

Zverejnený Publikované v: Život LOS

So zármutkom, ale v nádeji zloženej v našom drahom Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, oznamujeme kresťanskej verejnosti, že dňa 1. apríla 2017 nás opustil brat Pavel Plachtinský, ev. a. v. farár v. v. Brat farár sa narodil 16. februára 1929 v Šipiciach. Po maturite na gymnáziu v Šahách študoval na EBF v Bratislave. Ordinovaný bol v […]