Tri ľupčianske jubileá

Zverejnený Publikované v: Život LOS

V tomto jubilejnom roku 500. výročia reformácie sme v našom Cirkevnom zbore 10. septembra tohto roku slávili zlatú konfirmáciu. Pripomenutie si potvrdenia Krstnej zmluvy a prvého pristúpenia k velebnej sviatosti svätej Večere Pánovej spred 50 rokov. Tejto milej slávnosti sa zúčastnilo 42 jubilujúcich konfirmandov z Partizánskej Ľupče a okolitých obcí patriacich do ľupčianského cirkevného zboru. Po slávnostných Službách Božích v miestnom evanjelickom […]

Odhalili prvý Pamätník reformácie

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Partizánska Ľupča 23. apríla 2017 – V rámci seniorálneho stretnutia Liptovsko-oravského seniorátu 23. apríla 2017 bol pred Evanjelickým kostolom v Partizánskej Ľupči odhalený prvý Pamätník reformácie. Ďalšie dva pamätníky majú byť v Hybiach a Dolnom Kubíne. Na pamätník sa skladali evanjelici zo všetkých zborov Liptovsko-oravského seniorátu tri roky. Okrem Martina Luthera je na ňom zobrazený Štefan […]