Zostaň s nami, Pane!

Zverejnený Publikované v: Život LOS

V povojnovom období, na prelome štyridsiatych a päťdesiatych, rokov vzniklo v Liptovsko-oravskom senioráte viacero nových zborov, ktoré sa vytvorili osamostatnením jednej alebo niekoľkých dcérocirkví (fílií) od veľkých cirkevných zborov. Bolo to veľmi prezieravé rozhodnutie, ktoré bolo iniciované zo seniorátu, na čele ktorého vtedy stál senior Ľudovít Šenšel. Veľké fílie mali vtedy svojich kantorov – učiteľov, […]

Misijné služby Božie v Liptovskom Petre

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Pozývame Vás srdečne na misijné služby Božie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 19. marca 2017 o 8.45 hod. v Ev. kostole v Liptovskom Petre. Téma: Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. (Ezechiel 36, 36) Hosťami budú mladí bratia a sestry zo Švajčiarskej misie viery. Popoludní o 15. hod. sa v škole Pamätnej v Liptovskom […]

Hovorili o misii a o Kristíne Royovej

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Peter 25. septembra 2016 – Kristína Royová je najprekladanejšou slovenskou spisovateľkou, jej diela preložili do 36 jazykov.  Svoju prvú knižku Bez Boha na svete napísala vraj za jednu noc pri sviečke a v roku 1929 vyšla aj v Číne. Bol to prvý preklad slovenského literárneho diela do čínštiny. V poslednú septembrovú sobotu spomínali na Kristínu Royovú v evanjelickom kostole […]