Napodobňujem Krista

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Stovka mladých ľudí sa 25. 10. 2019 opäť stretla na pravidelnom mesačnom stretnutí dorastu, tentokrát v Liptovskom Ondreji. v Kultúrnom dome nás privítala miestna farárka-konseniorka Katarína Hudáková. Domáci dorastenci zaspievali spolu s ostatnými niekoľko piesní a nasledovalo niekoľko hier. K téme stretnutia „Nasledujem Krista“ prehovoril Marián Grega. Po stretnutí opäť bolo výborné občerstvenie, ktoré pripravil […]

Aké je milé, keď bratia spolu bývajú… a Pánovi spievajú!

Zverejnený Publikované v: Život LOS

September býva nielen začiatkom nových prác v škole, ale aj v evanjelických spevokoloch. Spevokoly cirkevných zborov Liptovský Ján a Liptovský Ondrej začali túto novú sezónu netradične – zájazdom do Nemecka, kde okrem iného na viacerých miestach spievali. Zájazd sa konal 10. – 15. septembra 2019 a zúčastnili sa ho mužský spevokol Svätojánsky prameň a ženský […]

Zostaň s nami, Pane!

Zverejnený Publikované v: Život LOS

V povojnovom období, na prelome štyridsiatych a päťdesiatych, rokov vzniklo v Liptovsko-oravskom senioráte viacero nových zborov, ktoré sa vytvorili osamostatnením jednej alebo niekoľkých dcérocirkví (fílií) od veľkých cirkevných zborov. Bolo to veľmi prezieravé rozhodnutie, ktoré bolo iniciované zo seniorátu, na čele ktorého vtedy stál senior Ľudovít Šenšel. Veľké fílie mali vtedy svojich kantorov – učiteľov, […]

Posvätili reštaurovaný oltár

Zverejnený Publikované v: Život LOS

S vďačnosťou v srdciach stretli sa veriaci v 6. nedeľu po Sv. Trojici, dňa 28. júla 2019 na službách Božích v modlitebni v Jakubovanoch, aby posvätili reštaurovaný neskorobarokový oltár „Ukrižovania“. Posviacku oltára vykonal senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega a to zvesťou Božieho slova z 1M 12,7.8 a modlitbou. Kázňou Božieho slova poslúžila Daniela Mikušová, farárka v Liptovskom Petre, ktorá […]

Muži-evanjelici o Márii

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Ondrej 7. decembra 2016 – V Liptovskom Ondreji sa konala posledná tohtoročná biblická hodina mužov. Sestra seniorka Katarína Hudáková vybrala na toto adventné stretnutie adventnú tému: o Márii. Predstavila túto postavu z biblického pohľadu i z pohľadu iných cirkví. -pt- Fotogaléria