Prosba o pomoc

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Milí bratia a sestry, milí priatelia! V našom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kráľova Lehota vo filiálke Vyšná Boca postupne v etapách uskutočňujeme generálnu opravu evanjelického kostola – národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2012 bola vykonaná obnova kostolnej veže, a to formou vytvorenia jej repliky. Veža bola pokrytá medeným plechom. V roku 2013 boli opravené […]

Kňazská Večera Pánova

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy, ZED

Na začiatku adventného obdobia vás s láskou pozývame k spoločnému stolu Večere Pánovej, ktorá sa so spoveďou uskutoční v chráme Božom v Kráľovej Lehote v 1. adventnú nedeľu dňa 1. decembra 2019 o 16. hod. Po prijatí odpustenia a duchovného pokrmu v chráme Božom chceme spoločne zotrvať aj v rozhovoroch pri posedení, ktoré pripraví domáci […]