Posviacka zvonov v chorvátskom Iloku

Zverejnený Publikované v: Život LOS

To čo bolo naplánované, stalo sa skutočnosťou. Deň pred posviackou zvonov sa už za tmy dostali do Iloku zástupcovia seniorátu – Katarína Hudáková, Rajmund Bradík zástupca seniorálneho dozorcu a zborový dozorca Jasenovej, 14-ročný Radko Jančuška z Jakubovian a Vladimír Ferenčík. V sobotu 22. 9. 2018 sa uskutočnila posviacka dvoch nových zvonov, na ktoré prispeli všetky cirkevné zbory, niektorí duchovní […]

Nové zvony sú už v Iloku

Zverejnený Publikované v: Život LOS

25. augusta 2018 na spiatočnej ceste z dovolenky, aby som nezaspal za volantom, zastavil som sa v cirkevnom zbore Ilok. Stretol som sa s bratom farárom Dušanom Sajákom a jeho manželkou, pohostili ma, poskytli nocľah. Pozrel som si ďalšie rekonštrukčné práce na kostole. Vybetónovali podlahu na chóre, schody naň a všeličo iné. Uprostred hrubej stavby kostola, v oltárnej časti, skveli sa novosťou […]

Návšteva v Iloku

Zverejnený Publikované v: Život LOS

V dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 sme navštívili (Vladimír Pavlík a Vladimír Ferenčík) priateľov a známych na Dolnej zemi. Najprv sme zavítali do cirkevného zboru Aradáč. Posedenie na farskej terase bolo vzácnou chvíľou pre spoločné rozhovory s bratom farárom Vladimír Lovásom ml. a jeho manželkou. Potešili sme ich knižnými darčekmi a sladkosťami pre deti v cirkevnom zbore od sponzora. Domáci […]

Zbierka pre Ilok

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Prinášame vám oznam o zbierke pre Slovenský evanjelický cirkevný zbor Ilok v Chorvátsku. Prosím Vás, aby ste sa podľa svojich možností do zbierky zapojili. Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor Ilok sa nachádza na pravom brehu Dunaja, v najvýchodnejšom cípe Chorvátska. Cirkevný zbor má 850 členov. Od r. 1999 pôsobia v ňom manželia Dušan a Božena Sajákovci. Bohoslužobným […]