Jedni druhých bremená znášajte

Posted Posted in Život LOS

Závažná Poruba 29. januára 2017 – Cirkevný zbor ECAV v Závažnej Porube spoločne s vedením obce usporiadali v nedeľu 29. januára 2017 v evanjelickom kostole benefičný koncert. Na koncerte zazneli diela J.S. Bacha, W.A. Mozarta, A. Vivaldiho, P. Ebena a iné. Účinkovala Musica Temporis zo Žiliny. Organ: Marta Gáborová, husle Kristína Šeligová. S cieľom podporiť dobrú vec lavice v evanjelickom kostole zaplnili […]

Benefičný koncert vo Vrbici

Posted Posted in Život LOS

Liptovský Mikuláš 22. januára 2017 – Umenie a hudba sú súčasťou našej kultúry už dlhé storočia. Zvlášť chrámová a cirkevná hudba zastupujú vo svete špeciálne miesto s pestrou históriou. Dnes si už ani nevieme predstaviť bohoslužby bez zvukov organa, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou našich kostolov. Nie vždy tomu ale tak bolo. Počiatky organu siahajú až do Antiky, […]

Benefičný koncert pre Hybe

Posted Posted in Život LOS

Srdečne Vás pozývame na benefičné koncerty na podporu Cirkevného zboru Hybe, kde prednedávnom požiar poškodil kostol. 22.1.2017 o 17:00 Evanjelický kostol vo Vrbci (LM) 29.1.2017 o 15.00 Evanjelický kostol Závažná Poruba 5.2.2017 o 15.00 Evanjelický kostol Liptovský Hrádok    

Požiar kostola v Hybiach - zbierka

Požiar kostola v Hybiach – zbierka

Posted Posted in Život LOS

Okrem tohto spôsobu podpory cirkevného zboru Hybe dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV schválilo dištriktuálnu oferu na obnovu požiarom zničeného chrámu. Dištriktuálna ofera sa uskutoční na hlavných službách Božích v 4. nedeľu po Zjavení dňa 29. januára 2017. Dištriktuálnu oferu je možné zasielať na účet BÚ VD: SK83 0900 0000 0000 9629 3513, VS: 1701, správa pre […]