Výsledok voľby seniorálneho dozorcu

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Milí bratia, milé sestry! Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 6. mája 2021 prijalo uznesenie č. 7/2021: „Seniorálne presbyterstvo LOS poveruje predsedníctvo LOS vyhlásením výsledkov volieb.“ Na základe tohto uznesenia predsedníctvo LOS ECAV vyhlasuje, že seniorálnym dozorcom LOS ECAV na Slovensku sa stal Ing. Peter Gärtner, ktorý získal 97,24% hlasov voličov prítomných na zborových konventoch […]