Odhalenie pamätnej tabule v Tešíne

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Tešínske biskupstvo Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku a Cirkevný zbor ECAV v Tešíne (Cieszyn) srdečne pozývajú na slávnosť odhalenia pamätnej tabule venovanej vynikajúcim slovenským národovcom Ľudovítovi Štúrovi, Michalovi Miloslavi Hodžovi, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a Jánovi Kalinčiakovi, ktorých vzťahy s Tešínskym Sliezskom a poľskými národnými aktivistami na jar národov boli veľmi živé a blízke. Odhalenie […]

Zborový deň v Dolnom Kubíne

Zverejnený Publikované v: Život LOS

V nedeľu, 1.9.2019 sa konal Zborový deň Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Dolnom Kubíne. Už v piatok panoval na farskom dvore čulý ruch až do samého večera. Muži stavali stany a nosili stoly a lavice, ženy zasa chystali v kuchyni čo bolo treba na výnimočný deň. V nedeľu už zavčasu ráno rozvoniaval guláš, […]

Muži o Červených sviatkoch

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 25. apríla 2018 – Na viacerých miestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci sa stretávajú muži na biblických hodinách. Veľké stretnutie mužov sa konalo v Zmeškalovom dome (tzv. Domčeku) v Dolnom Kubíne v stredu 25. apríla. Témou stretnutia boli tzv. Červené sviatky. Prítomných privítal Ján Kutlík (CZ Veličná). Kapela […]

Odhalenie pamätníka reformácie v Dolnom Kubíne

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odhalenie Pamätníka 500. výročia reformácie dňa 29. októbra 2017 o 15. hod. pri Evanjelickom kostole v Dolnom Kubíne. Sviatočný deň začína službami Božími o 10. hod., na ktorých privítame členov partnerského Cirkevného zboru ECAV Cieszyn v rámci projektu Interreg: Spoločne putujeme už 500 rokov. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín Liptovsko-oravský […]

O Sáre

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 14. november 2016 – Tak ako každý mesiac druhý pondelok, stretli sa ordinovaní bratia a sestry 14. novembra. Tento krát v chráme Božom v Dolnom Kubíne. Na začiatku ich privítala sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková, ktorá stretnutie začala zamyslením nad Božím slovom. Po presunutí do Gäceľu pokračovali biblickou prednáškou sestry farárky Mgr. Zuzany Vaľovskej. […]

“Nájdené deti” v Dolnom Kubíne

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 20. marca 2016 – „Každý z nás sa už určite aspoň raz stratil. A keď sme sa stratili, tak ľudia, ktorým na nás záleží mali o nás strach…“ Toto je len časť slov od domáceho brata farára Rastislava Stančeka, ktoré zazneli na zborovom veľkonočnom stretnutí v priestoroch klubu Garáž 20. 3. 2016. Na tomto […]

Čosi z bieloruských bremien na nás

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 17. januára 2016 – V nedeľu 17. 1. 2016 sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín prijali návštevu z Bieloruska – dobrovoľníčku Kristínu Liaševu. Kristína pochádza z bieloruského mesta Vitebsk a na Slovensko prišla v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Tento projekt je realizovaný cez SEM a trvá desať mesiacov. Ide predovšetkým o […]

Významní evanjelici Oravy

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 27. januára 2016 – Dňa 27. januára 2016 bola predstavená širšej verejnosti nová kniha Rodom a srdcom z Oravy 2. Publikáciu vydalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, v ktorej predstavuje aj evanjelické osobnosti – L. Brucka, B. Demiana, A. Halašu, J. Janošku, J. Tranovského a C. Zocha. Práve poslednej osobnosti sa podrobnejšie […]

Konferencia v Dolnom Kubíne

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Dolný Kubín 3. januára 2016 – V prvú nedeľu po Novom roku sa popoludní v zborovej miestnosti CZ Dolný Kubín uskutočnila tradičná farská novoročná konferencia. Konferenciu zahájil zborový farár domáceho cirkevného zboru Rastislav Stanček. Úvodným bodom programu bola prednáška o strastiach prekladu biblických textov brata Martina Nosála, ktorý pôsobí ako vedecký pracovník na katedre filozofie […]