Biblická olympiáda

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Liptovský Mikuláš 31. marca 2017 – V Liptovskom Mikuláši na spojenej evanjelickej škole sa 31. marca 2017 konala biblická olympiáda Liptovsko-oravského seniorátu a školské kolo ESŠ. Do súťaže sa zapojilo 84 detí a študentov z celého seniorátu a zmerali si vedomosti a naučené poznatky z Božieho slova. Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií: I. kategória: 24 detí, II. kategória: 34 detí III. […]