Stretnutie vedúcich dorastu a mládeže

„Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou.“
Ž 32,8

Dátum: 23.3.2019 (sobota)
Miesto: Liptovský Mikuláš, Stará fara
Čas: 9.00 – 15.00
Prednáška: Kam smerujeme? (Pohľad Pána Ježiša a prvej cirkvi na to čo je našou úlohou dnes pri práci s mládežou)

Program:

  • 9.00 – 10.30 prednáška s diskusiou
  • 10.30 – 10.45 prestávka 
  • 10.45 – 11.30 výmena skúseností z práce 
  • 11.30 – 11.45 presun na obed
  • 11.45 – 12.45 obed
  • 12.45 – 13.00 presun, prestávka
  • 13.00 – 14.30 námety na prácu 
  • 14.30 – 15.00 záver

Prednášajúci:

Marián Lajda

Lajda Marián pracuje v cirkevnom zbore Žilina ako pracovník s dorastom a mládežou a vyučuje evanjelické náboženstvo. Jeho práca je zároveň aj mojou službou. Je šťastne ženatý. Má rád cestovanie, spoločenské hry a dobrú hudbu.

Organizátor:

Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku
Sekcia dorastu a mládeže
v spolupráci s CZ ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš