Stretnutie rodín – pozvánka

Milí priatelia, bratia a sestry!

Leto, ale aj prípravy na novýškolský rok vrcholí a my vám chceme ponúknuť jeden špeciálny víkend, ktorým si môžte predĺžiť leto a zároveň sa nechať povzbudiť vo vzťahoch i v službe rodinám. Je to venované všetkým rodinám, nielen farárskym a laickým služobníkom. Veríme totiž, že stretnutie môže povzbudiť aj ďalšie rodiny a zapojiť do služby strednej generácii.

V dňoch 7.-9. septembra 2018 pripravujeme v Račkovej doline víkend pre rodiny ROS LOS s názvom – „Pod jednou strechou“.
Cieľom je povzbudiť sa na začiatku školského roka v dobrom smerovaní rodiny a možno i v službe ďalším rodinám v našom okolí. Zároveň prežijeme príjemný relax v krásnom prostredí a posilníme vzájomné vzťahy medzi rodinami.
Pre manšie deti bude pripravený dozor s drobným programom.

Pobyt bude v chate J. A. Komenského.
Cena na 1 dospelú osobu na oba dni (piatok začíname večerou a v nedeľu končíme obedom) je 55 €. Pre dieťa od 4 -15 rokov 35 €.
V prípade, že sa rozhodnete prísť na jednu noc a deň, bude vás to stáť 28 € na dospelú osobu a 18 € na dieťa.
Deti do 3 rokov (vrátane) bez nároku na lôžko a stravu sú zdarma.
V cene sú teda dve noci a dva dni pobytu s plnou penziou (raňajky vo forme bufetu).

Tešíme sa na vás. Prihlásiť sa môžte na mailovej adrese: dbazlik@gmail.com najneskôr do utorka 4. septembra 2018.

David a Nona Bázikovci
0911536473