Stretnutie mužov v Iľanove

V pondelok 9. januára 2023 sa v Zborovom centre v Iľanove konalo seniorátne stretnutie mužov. S úvodnou pobožnosťou vystúpil domáci zborový farár Marián Bochnička. Po ňom sa už slova ujal Pete Lupton z neziskovej organizácie Ne pornu, ktorý hovoril o téme Odvrátená stránka pornografie.

https://nepornu.cz/