Stretnutie mužov LOS – pozvánka

Dňa 5. júna 2019 so začiatkom o 18:00 h. sa v Dolnom Kubíne v zborovom dome, uskutoční v poradí druhé tohtoročné spoločné stretnutie mužov Liptovsko – oravského seniorátu.

Témou stretnutia je: „ Manžel, otec v rodine.“ Našim hosťom bude domáci brat Jozef Šimek, ktorý sa zhostil aj k danej téme mať slovo.

Tešíme sa na stretnutie s vami. Prineste si Biblie a Evanjelický spevník.