Stretnutie konfirmandov Oravy

Dňa 28. apríla 2023 sa v zborovom dome Karmel v Istebnom uskutočnilo stretnutie konfirmandov Oravy. Slovom Božím na základe Ž 1 poslúžil br. farár Ján Gallo z Jasenovej.