Stretnutie kantorov – pozvánka

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva všetkých kantorov cirkevných zborov Liptovsko-oravského seniorátu na stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 7. mája 2022 (sobota) so začiatkom o 8.30 hod. v chráme Božom v Ružomberku. Stretnutie bude viesť br. predseda VCHaH MgA. Janko Siroma Ph.D..

Na úvod zaznie prednáška o liturgii a spevníku.
Potom bude nasledovať praktické hranie, v ktorom sa br. J. Siroma bude venovať individuálne každému kantorovi. Preto prosí, aby každý kantor si so sebou priniesol 5 chorálov alebo liturgiu hlavných služieb Božích.

Poplatok za jedného kantora je 10 Eur. Bolo by vhodné, keby to uhradil cirkevný zbor, v ktorom kantor pôsobí.
Obed bude v individuálnej réžii každého zúčastneného.

Prosíme vás, aby ste o stretnutí informovali svojich kantorov, aby ste ich motivovali k účasti.

Prihlásiť sa môžte cez tento link: 
https://forms.gle/XYWeJUPAraJTTukf8

Veríme, že stretnutie bude pomocou a povzbudením tým, ktorí slúžia v našich cirkevných zboroch darom, ktorým ich obdaril Pán.