Stretnutie detí – pozvánka

Liptovsko-oravský seniorát srdečne pozýva na  stretnutie detí
Kedy: V sobotu 3.júla  2021 od 9.00-12.00 hod.
Kde:  Zborové priestory pri Evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku
Téma: Pán Boh plní svoje sľuby.