Stretnutie detí LOS

Stretnutie detí LOS sa uskutočnilo na dvoch miestach: 8. apríla 2023 v cirkevnom zbore Istebné a 22. 4. 2023 v cirkevnom zbore Liptovský Peter. Témou stretnutia bolo „Ježiš dáva Život – Ježiš dáva Nádej“. Na Orave sa stretlo 45 detí a na Liptove 70 detí. Stretnutím deti sprevádzali pracovníci Detskej misie Andy Alboiu a Vladimíra Vrajová. Na príbehu o Lazarovi sa deti naučili, že Ježiš má moc nad smrťou a svojím vzkriesením dáva Nádej a Život večný aj nám všetkým v neho veriacim. Deti mali možnosť si vyskúšať svoje zručnosti v rôznych hrách, nechýbali tvorivé činnosti a nakoniec občerstvenie, ktoré pripravili domáce cirkevné zbory. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnané chvíle aj za pohostinnosť cirkevných zborov.