Stretnutie detí LOS – pozvánka

Srdečne Vás pozývame na Stretnutie detí Liptovsko-oravského seniorátu. Uskutoční sa 28. mája od 10.00 do 13.00 hod. v zborových priestoroch pri Evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku. Téma: Božia vernosť. Čakajú Vás hry, aktivity, piesne a noví kamaráti.

Občerstvenie bude zabezpečené.