Šenšel napriek všetkému – pozvánka

Srdečne Vás pozývame na spomienkové podujatie do Liptovskej Porúbky, k 135. Výročiu narodenia porúbčianskeho farára, liptovského seniora, správcu Tranoscia, podpredsedu Rázusovej Slovenskej národnej strany, atď., atď, ĽUDOVÍTA ŠENŠELA;

  • k 105. výročiu posviacky tamojšieho kostola;
  • k 102. výročiu vydania prvej Slovenskej štylistiky autora jubilanta.