Seniorátne stretnutie žien v Istebnom

„Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva“

Žalm 68, 12

V nedeľu 13. 10. sa v Istebnom na Orave uskutočnilo Seniorálne stretnutie žien LOS pri príležitosti osobnej prezentácie najnovšej knižky spisovateľky Rút Krajčiovej-Krajinskej „Zvestovateľky“, ktorá ponúka zaujímavú cestu cez Božie slovo tak, ako sme to ešte nezažili. Biblické príbehy sú popretkávané skúsenosťami zo života autorky. Hostiteľka, zborová farárka Alena Ďurčíková privítala účastníkov z Oravy a Liptova, starostku obce Lýdiu Fačkovú a ostatných vzácnych hostí. Na úvod sa v programe predstavili členovia spevokolu cirkevného zboru pod vedením Jána Štítika st. a hudobná skupina „Jemu všetko“ pod vedením Aleny Ďurčíkovej. Po príhovore starostky Istebného nasledovala pesnička autorky Anny Belanjiovej z jej druhého CD-čka Ženička v podaní miestnej hudobnej skupiny cirkevného zboru „Jemu všetko“. Samozrejme, že slovo dostala aj samotná autorka, ktorá sa všetkým zverila so svojím hľadaním, životnými zastaveniami a príbehmi svojich blízkych a priateľov. Ďalšia prednášajúca bola pani farárka Jana Pabáková z cirkevného zboru Dolný Kubín, filiálka Tvrdošín. Pútavo predstavila život a peripetie rodiny Patriarchu Jakoba. Stretnutia sa zúčastnila aj pani farárka Eva Oslíková z cirkevného zboru v Modre a predsedníčka Spoločnosti evanjelických žien, ktorá hovorila o organizačnej štruktúre a rôznych projektoch.

Text a foto: Dušan Sabol, Istebné