Seniorátne stretnutie mužov

V senioráte budeme mať opäť spoločné stretnutie mužov podľa plánu VMV LOS na rok 2020. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 21. septembra 2020 o 18.00 hod. v Ev. kostole v CZ ECAV Pribylina.

Bohatstvo liturgických prvkov služieb Božích
Mgr. Vladimír FERENČÍK.

Samozrejme, že dodržiavame všetky pravidlá, a nariadenia vlády SR s COVID – 19!

  • Stretnutie mužov sa bude vykonávať s rúškami.
  • Pred vstupom do priestorov zborovej miestnosti si dezinfikujte ruky.
  • A počas stretnutia a po stretnutí si nebudeme podávať ruky.

Prosím prineste si na stretnutie evanjelický spevník a Bibliu!