Seniorálny konvent 2024

Seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024 v Liptovskej Kokave so začiatkom o 8.30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Liptovskej Kokave.

Príspevok na občerstvenie na seniorálny konvent vo výške 10,- Eur  posielajte za svojich delegátov na účet LOS (SK89 0200 0000 0029 6741 2354). Do poznámky napíšte: názov cirkevného zboru a do zátvorky počet delegátov – vzor: Kraľovany (4). Pripomíname, že za sen. presbyterov tento príspevok uhrádza LOS.

Materiál na stiahnutie

Materiál je už aktualizovaný, doplnený o správu sestry konseniorky.

Ak ste sa práve zaregistrovali a nedá sa vám stiahnuť súbor, je to kvôli tomu, že ako novoregistrovanému účastníkovi vám prístup musí povoliť administrátor. V prípade potreby ho môžete kontaktovať na tel. č. 0918828334.

Ak ste všetko urobili správne a napriek tomu to nejde, skúste obnoviť stránku (stlačte F5 resp. kliknite na tlačidlo „Obnoviť túto stránku“ vedľa adresového poľa – šípka v tvare krúžku)

Informácie k ceste a parkovaniu

Na mape je vyznačené miesto parkovania áut. Prosím Vás, aby ste dodržali parkovacie miesto a neparkovali inde.

Parkovisko pred starou školou bude pripravené a bude aj označené. Taktiež pred vstupom bude človek, ktorý vás nasmeruje. PROSÍM aby ste autá parkovali v rozumnej vzdialenosti, t. j. 40cm od ďalšieho vozidla, aby sa tam vošlo čím viac áut (zároveň aby konventuáli neostali zavretí v autách).

Predpokladám že nie všetky autá sa vojdú na parkovisko pred školu. Po naplnení budeme parkovať pred farou, vo farskom dvore a pred kostolom (kde je rozšírená cesta).

Parkovanie pre školou máte na priloženej mape.

Taktiež prikladám mapu, kde je vyznačená cesta do KD OcÚ – cca 300m pešo (nie je potrebné tam ísť autom!), kde sa bude konať rokovacia časť konventu. Prosíme vás, aby ste si kabáty nechali v rámci možnosti v aute, v KD ich vo veľkom počte veľmi nie je kam dať. Tiež vám budú skôr zavadzať, ak ich budete mať prehodené cez stoličky, pretože KD na Kokave nie je veľmi veľký (nie nereptajte, že to bolo treba dať niekam inde, vojdeme sa 👍). Mimochodom paralelne je v KD aj volebná komisia k voľbám prezidenta, ak máte hlasovací preukaz, môžete voliť aj u nás. Podľa predpovede počasia má byť v sobotu polooblačno s teplotami od 7 do 21 stupňov bez vetra. V kostole kúrime, nemusíte sa naobliekať ako na Sibír, aj keď sme v Tatrách.

Lepšia cesta (čo do kvality vozovky) je cez Pribylinu ako cez Dovalovo. (Upozorňujeme vopred, aby ste si po Dúbravách (cesta z Dovalova do LK) náhodou nezničili auto, pneu a pod., aj keď to nie je až také hrozné).

Počas SB bude dole v zborovej miestnosti farského úradu otvorené. Tam sa nachádza WC. WC sú samozrejme aj  v KD.

Tešíme sa na spoločne stretnutie a obzvlášť na spoločenstvo v chráme. 

Materiál na stiahnutie bude